Logo

Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên tp Hồ Chí Minh

Hệ thống đào tạo công nghệ thông tin T3H - cơ sở Hà Nội

Thi trực tuyến đầu vào năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn thi:

  1. Sinh viên điền thông tin cá nhân sau đó click vào nút Làm bài thi để bắt đầu làm bài. Lưu ý bắt buộc phải điền vào các trường bắt buộc (*).
  2. Thông tin liên hệ của thí sinh phải chính xác để nhà trường có thể liên hệ thông báo kết quả thi tới các em.
  3. Bài thi bao gồm 40 câu hỏi dưới hình thức thi trắc nghiệm , thời gian làm bài là 60 phút.
  4. Sau khi hoàn thành tất cả các câu, thí sinh click chuột vào nút nộp bài để hoàn thành bài thi của mình.
  5. Chúc các em làm bài tốt.
Thông tin thí sinh