Thi trực tuyến đầu vào năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn

  1. Sinh viên điền thông tin vào phần đăng ký làm bài. Lưu ý bắt buộc phải điền vào các trường bắt buộc (*)
  2. Bài thi bao gồm 40 câu hỏi dưới hình thức thi trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút
  3. Sau khi hoàn thành tất cả các câu, thí sinh click chuột vào nút nộp bài để hoàn thành bài thi của mình

Thông tin thí sinh